Masz pytania?   Zadzwoń!    +48 25 631 16 01

NOWY ŚWIAT-Łąkowa-BUD.Ma

nr mieszkania rosn±co piętro rosn±co powierzchnia rosn±co l. pokoi rosn±co plan uwagi
1 0 57.03 m2 3 Lok. nr 1
2 0 64.08 m2 3 Lok. nr 2
3 0 32.22 m2 2 Lok. nr 3 Sprzedane
4 0 55.72 m2 3 Lok. nr 4
5 0 47.18 m2 2 Lok. nr 5 Sprzedane
6 0 42.97 m2 2 Lok. nr 6 Sprzedane
7 0 43.00 m2 2 Lok. nr 7 Sprzedane
8 0 41.38 m2 2 Lok. nr 8 Sprzedane
9 0 37.16 m2 2 Lok. nr 9 Sprzedane
10 0 43.58 m2 2 Lok. nr 10
11 0 32.89 m2 2 Lok. nr 11 Sprzedane
12 0 44.54 m2 2 Lok. nr 12 Sprzedane
13 0 45.23 m2 2 Lok. nr 13 Sprzedane
14 1 57.00 m2 3 Lok. nr 14
15 1 64.08 m2 3 Lok. nr 15 Sprzedane
16 1 32.22 m2 2 Lok. nr 16 Sprzedane
17 1 55.72 m2 3 Lok. nr 17
18 1 47.18 m2 2 Lok. nr 18 Sprzedane
19 1 42.97 m2 2 Lok. nr 19 Sprzedane
20 1 43.00 m2 2 Lok. nr 20 Sprzedane
21 1 41.38 m2 2 Lok. nr 21 Sprzedane
22 1 37.16 m2 2 Lok. nr 22 Sprzedany
23 1 43.58 m2 2 Lok. nr 23 Sprzedane
24 1 32.89 m2 2 Lok. nr 24 Sprzedane
25 1 45.11 m2 2 Lok. nr 25 Sprzedane
26 1 45.23 m2 2 Lok. nr 26 Sprzedane
27 2 57.90 m2 3 Lok. nr 27 Sprzedane
28 2 43.72 m2 2 Lok. nr 28 Sprzedane
29 2 55.72 m2 3 Lok. nr 29 Sprzedane
30 2 47.18 m2 2 Lok. nr 30 Sprzedane
31 2 42.97 m2 2 Lok. nr 31 Sprzedane
32 2 43.00 m2 2 Lok. nr 32 Sprzedane
33 2 41.38 m2 2 Lok. nr 33 Sprzedane
34 2 37.16 m2 2 Lok. nr 34 Sprzedane
35 2 43.58 m2 2 Lok. nr 35 Sprzedane
36 2 32.89 m2 2 Lok. nr 36 Sprzedane
37 2 45.11 m2 2 Lok. nr 37 Sprzedane
38 2 45.23 m2 2 Lok. nr 38 Sprzedane
39 3 57.68 m2 3 Lok. nr 39
40 3 43.72 m2 2 Lok. nr 40 Sprzedane
41 3 55.72 m2 3 Lok. nr 41 Sprzedane
42 3 47.18 m2 2 Lok. nr 42 Sprzedane
43 3 42.97 m2 2 Lok. nr 43 Sprzedane
44 3 43.00 m2 2 Lok. nr 44 Sprzedane
45 3 41.38 m2 2 Lok. nr 45 Sprzedane
46 3 37.16 m2 2 Lok. nr 46 Sprzedane
47 3 43.58 m2 2 Lok. nr 47 Sprzedane
48 3 32.89 m2 2 Lok. nr 48 Sprzedane
49 3 45.11 m2 2 Lok. nr 49 Sprzedane
50 3 45.23 m2 2 Lok. nr 50 Sprzedane
51 4 35.32 m2 2 Lok. nr 51 Sprzedane
52 4 47.98 m2 3 Lok. nr 52 Sprzedane
53 4 32.26 m2 2 Lok. nr 53 Sprzedane
54 4 42.07 m2 2 Lok. nr 54 Sprzedane
55 4 47.55 m2 3 Lok. nr 55 Sprzedane
56 4 62.52 m2 3 Lok. nr 56 Sprzedane
57 4 39.92 m2 2 Lok. nr 57 Sprzedane
58 4 41.08 m2 2 Lok. nr 58 Sprzedane
59 0 55.79 m2 3 Lok. nr 59
60 0 56.68 m2 3 Lok. nr 60 Sprzedane
61 0 46.04 m2 2 Lok. nr 61 sprzedane
62 0 61.24 m2 3 Lok. nr 62 Sprzedane
63 1 56.33 m2 3 Lok. nr 63 Sprzedane
64 1 56.68 m2 3 Lok. nr 64 Sprzedane
65 1 46.04 m2 2 Lok. nr 65 Sprzedane
66 1 61.24 m2 3 Lok. nr 66 Sprzedane
67 2 56.40 m2 3 Lok. nr 67 Sprzedane
68 2 56.68 m2 2 Lok. nr 68 Sprzedane
69 2 46.04 m2 2 Lok. nr 69 Sprzedane
70 2 61.24 m2 3 Lok. nr 70 Sprzedane
71 2 30.43 m2 1 Lok. nr 71 Sprzedane
72 2 64.33 m2 3 Lok. nr 72 Sprzedane
73 2 27.00 m2 1 Lok. nr 73 Sprzedane
74 3 56.40 m2 3 Lok. nr 74 Sprzedane
75 3 56.68 m2 3 Lok. nr 75 Sprzedane
76 3 46.04 m2 2 Lok. nr 76 Sprzedane
77 3 61.24 m2 3 Lok. nr 77 Sprzedane
78 3 30.43 m2 1 Lok. nr 78 Sprzedane
79 3 64.33 m2 3 Lok. nr 79 Sprzedane
80 3 27.00 m2 1 Lok. nr 80 Sprzedane
81 4 37.10 m2 2 Lok. nr 81 Sprzedane
82 4 59.11 m2 3 Lok. nr 82 Sprzedane
83 4 42.10 m2 2 Lok. nr 83 Sprzedane
84 4 50.87 m2 3 Lok. nr 84 Sprzedane
85 4 46.64 m2 2 Lok. nr 85 Sprzedane