Masz pytania?   Zadzwoń!    +48 25 631 16 01

Budynek "A"

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Artyleryjskiej w Siedlcach.


  • Mieszkania od 29m² do 67m²
  • Budynek 5 kondygnacji (4 pię™tra)
  • 1 klatka - winda
  • 49 mieszkania
  • Tarasy / balkony (na gotowo)
  • Wentylacja mechaniczna
  • Podziemna hala garażowa
  • Pomieszczenia gospodarcze
  • Grunt - 100% wł‚asność‡
  • Termin zakoń„czenia budowy: Grudzień 2020r